Sadelmakeri är ett gammalt skråyrke. 

I många hantverksyrken har man efter utbildningen möjlighet att göra ett gesällprov.

Klarar man provet så får man ett gesällbrev, alltså ett intyg på att man inte längre är lärling utan gesäll. Som gesäll kan man fortsätta att vidareutbilda sig för att sedan göra ett mästarprov, precis som det fungerade under tiden då skråsystemet var verksamt.

Gesällbrev och mästarbrev är bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande.

Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 olika yrken och mästarbrev inom 111 olika yrken.

Inom Sadelmakeri finns flera olika inriktningar:

  • Hästsportsadelmakare
  • Inredningssadelmakare
  • Väsk & Etuimakare
  • Bilsadelmakare 

De har alla sina speciella arbetsmoment och tekniker som man får göra prov på för att få sitt Gesäll eller Mästarbrev.

Sadelmakeri är ett hantverk där många saker fortfarande tillverkas på gammalt hantverksmässigt vis.

Vissa arbetsmoment går helt enkelt inte att utföra med maskiner utan det är handsöm och handverktyg som används.